Especialistes en reg

Reg per goteig, per asperció, antigelades, enterrat i pivots.

Canalització

Subministrament i instal·lació de tuberies plàstiques per a la rehabilitació de sèquies de reg o construcció de noves.

Automatismes

Automatismes per a l’encesa i aturada de motors de gasoil i gasolina.

Impermeabilitzacions d'estancs

Impermeabilitzacions d’estancs amb geomembrana (Poliotilè HDPE, PVC, EPDM i butilo).

Som especialistes en l’elaboració del projecte, muntatge i manteniment de:

  • Sistemes de reg agrícola (aspersió i microaspersió, goteig, instal·lació de pivots…)
  • Sistemes de reg per jardí, públics o privats. Fonts ornamentals. Reg de camps de futbol o esportius
  • Infraestructures hidràuliques
  • Tractament d’aigües
  • Projectes agrícoles
  • Impermeabilització de basses i pantans
  • Materials de construcció
  • Construcció, manteniment i impermeabilització de piscines. Piscines d’obra, piscines desbordants o per skimmer, piscines de poliester…
  • Comercialització off-line i on-line de tot el material necesssari per al reg, conducció de líquids i tractament de l’aigua de piscines: aspersors, vàlvules i canonades, estacions de bombeig, automatismes, clorificació i electrolòsis salina, netejafons i molt més. Podeu consultar els nostres productes a través de la nostra botiga on line Hidrocenter.es

Blog