ENGINYERIA


Disposem d’un equip d’enginyeria especialitzat en l’elaboració de projectes relacionats amb la conducció de l’aigua. El resultats són projectes dissenyats i adaptats exclusivament a les seves necessitats.

Entre els serveis del Departament d’Enginyeria hi podem trobar:

 • Redacció de projectes de reg
 • Redacció de plans de millora
 • Redacció de projectes per a  realització i legalitzacions de captacions
 • Redacció i disseny de xarxes d’aigua
 • Redacció i disseny de regs interiors a parcel·la (aspersió, goteig, antigelada, microaspersió, pivots)
 • Disseny de Bombejos
 • Disseny d’equips de Filtratge i Fertirrigació
 • Electrificació rural (escomeses per a bombejos, instal·lacions elèctriques de casetes)
 • Valoracions i millora d’instal·lacions de reg.
 • Memòries de Manteniment de xarxes de reg.
 • Direccions d’obres
 • Memòria de l’estat de funcionament d’una instal·lació de reg.