Les piscines de fibra de vidre, prefabricades o de polièster amb el pas dels anys necessiten renovar la pintura degut a diferents causes de desgast provocades pel clor, la calç, el descontrol de pH, el sol…El més habitual és rascar la pintura de la piscina i pintar-la de nou per a que recuperi l’aparença del primer dia.

La pintura Gel Coat es fabrica a partir de resina de polièster i és ideal per la reparació i manteniment de piscines de polièster o de fibra de vidre. El Gel Coat és un material que s’utilitza per donar acabats de qualitat sobre superfícies degut a que està format per un material de fibra reforçada. S’aplica en estat líquid.

A part de les piscines, el Gel Coat té múltiples aplicacions a nivel nàutic, on molt sovint trobem iots fabricats de materials compostos i capes exteriors amb Gel Coat.

El Gel Coat aportarà durabilitat, resistència als raigs ultra violeta, a la degradació i a la hidròlisis.

Les piscines pintades amb Gel Coat tenen una durabilitat aproximada de 10 anys sense patir pèrdues de color, on el pas del temps s’apreciarà molt lleugerament.