REG ENTERRAT


El reg enterrat o també anomenta sub-superficial possibilita un subministrament directe d’aigua, nutrients i altres productes a les arrels de les plantes. Aquesta modalitat de reg és una formes més eficients de reg, ja que redueix de manera considerable l’evaporació, la dispersió ocasionada pel vent, la sobre-aspersió, el vandalisme i sobretot contribueix en l’estalvi d’aigua.

La profunditat i la separació amb que són col·locades les mànegues depenen de les plantes o tipus de cultiu que es vol regar. L’aigua pot ser transportada per capil·laritat a través del subsòl en una profunditat entre 150-750mm, donant lloc una capa de sòl humida.