REG PER ASPERSIÓ


Quan dissenyem els seu reg per asperció tenim en compte el tipus de sòl, la topografia del terreny, la forma de la seva parcel·la i les condicions climàtiques de la seva finca per tal de garantitzar uniformitats de reg del 90%. El reg per aspersió és una modalitat de reg mitjançant la qual l’aigua arriba a les plantes en forma de pluja localitzada.

Entre els avantatges d’instal·lar reg per aspersió, destaquem el baix consum d’aigua, l’adaptabilitat a terrenys irregulars i la possibilitat de dosificar l’aigua amb molta precisió. Tot i així, el consum d’aigua és major si el comparem amb reg gota gota.