ESTACIONS DE BOMBEIG


 

La gestió de les estacions de bombeig és un element clau per aconseguir un ús eficient de l’aigua. Això implica analitzar el bombeig per a conseguir que l’energia consumida sigui la menor possible.