XARXES DE SANEJAMENT


Aportem el coneixement i l’experiència específica per l’adaptació de les xarxes de sanejament, proporcionant solucions de qualitat de l’aigua en funció de les normatives comunitàries.